Миналата вечер ядох в чудесен семеен ресторант. На всяка маса имаше кавга.

Джордж Карлин

captcha