"Малко хитрувай, по-малко хортувай."

Пословици и поговорки

captcha