"Малко говори, а много слушай."

Пословици и поговорки

captcha