"Малка е Янка за копане, а е голяма за тропане."

Пословици и поговорки

captcha