"Майка обича и келяв син."

Пословици и поговорки

captcha