"Майка ми е веща, знае как се вари леща."

Пословици и поговорки

captcha