"Магарето си продадох, от да карма магарета не се отървах."

Пословици и поговорки

captcha