"Магарещината кой сака, той си я купува и без пари."

Пословици и поговорки

captcha