"Магаре от тимар не проумява."

Пословици и поговорки

captcha