"Магаре яхай, кон хвали."

Пословици и поговорки

captcha