"Лъжата върви по-напред, ама далеч не стига."

Пословици и поговорки

captcha