"Лъжата върви по-напред, а истината — след нея."

Пословици и поговорки

captcha