"Лошо се с лошо изпъжда."

Пословици и поговорки

captcha