"Лошият и от дявола не се страхува."

Пословици и поговорки

captcha