"Лошият и нощем види, ама и от сянката си се плаши."

Пословици и поговорки

captcha