"Лошият човек и хаджия да е, пак е лош."

Пословици и поговорки

captcha