"Лоши уста всичко могат да кажат."

Пословици и поговорки

captcha