"Лошата дума от лошо сърце излиза."

Пословици и поговорки

captcha