"Лоша рана заздравява, но лоша дума не се забравя."

Пословици и поговорки

captcha