"Лош човек ако се хване за дрехата ти, отрежи я и я остави в ръката му."

Пословици и поговорки

captcha