"Любов и кашлица не се крият."

Пословици и поговорки

captcha