"Лисицата и калугерка да стане, между кокошките не я пущай."

Пословици и поговорки

captcha