"Лисица два пъти в капан не влиза."

Пословици и поговорки

captcha