"Лицето жени момата."

Пословици и поговорки

captcha