"Лете измекяр, зиме господар."

Пословици и поговорки

captcha