"Лете без аба, зиме без торба не ходи."

Пословици и поговорки

captcha