"Лесно се обещава, мъчно се дава."

Пословици и поговорки

captcha