"Лесно е да развалиш, мъчно е да направиш."

Пословици и поговорки

captcha