"Лесно е да кажеш, мъчно е да докажеш."

Пословици и поговорки

captcha