"Лакардия довършек няма."

Пословици и поговорки

captcha