"Лае песът да си брани комата."

Пословици и поговорки

captcha