"Кучето скача според тоягата."

Пословици и поговорки

captcha