"Кучето лае, за да опази не селото, а себе си."

Пословици и поговорки

captcha