"Кръвта на всички е червена."

Пословици и поговорки

captcha