"Крущата не пада по-далече от корена си."

Пословици и поговорки

captcha