"Крушата не пада по-далеч от дървото."

Пословици и поговорки

captcha