"Краставото куче всички го лаят."

Пословици и поговорки

captcha