"Комуто лозето е прекопано, той ще има пълна бъчва."

Пословици и поговорки

captcha