"Колкото повече мълчи, по-хубава дума ще рече."

Пословици и поговорки

captcha