"Колкото да не е без хич."

Пословици и поговорки

captcha