„Колко са високи кулите на града разбираш, едва когато излезеш от него."

Фридрих Ницше

captcha