"Колко жалък е физикът-теоретик, когато се изправи пред Природата — и пред студентите си!"

Алберт Айнщайн

captcha