"Който видял вълка — вика, който не видял — дваж вика."

Пословици и поговорки

captcha