"Който шъта в двора, той играе на сбора."

Пословици и поговорки

captcha