"Който се смее последен, най-добре се смее."

Пословици и поговорки

captcha