"Който работи честно, ще живее по-лесно."

Пословици и поговорки

captcha