"Който плаща, той поръчва музиката."

Пословици и поговорки

captcha