"Който нож вади, от нож умира."

Пословици и поговорки

captcha