"Който няма, не му е свидно."

Пословици и поговорки

captcha