"Който не се е родил, той няма да умре."

Пословици и поговорки

captcha